SEASTORM-BÅT AS

Denne nettsiden drives av SEASTORM-BÅT AS (referert til som “SEASTORM-BÅT AS /vi/vår/oss”). Som bruker av denne nettsiden (referert til som “du/deg”) erkjenner du at all bruk av denne nettsiden, inkludert eventuelle transaksjoner du gjør på nettet eller per telefon (“bruk/bruker”), er underlagt følgende vilkår og betingelser:

 

1. Salgs- og nettstedsvilkår for SEASTORM-BÅT AS

 

a. Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene og betingelsene når som helst. Eventuelle endringer trer i kraft når de blir publisert på denne nettsiden. Din fortsatte bruk av nettsiden indikerer din aksept av de nyeste vilkårene og betingelsene.

 

b. Hvis du ikke er en forbruker, bekrefter du at du har fullmakt til å binde ethvert selskap på hvis vegne du bruker denne nettsiden.

 

2.Bestillinger.

 

a. Alle bestillinger du plasserer på denne nettsiden vil være gjenstand for aksept i samsvar med disse vilkårene og betingelsene.

 

b. “Bekreftelsestrinnet” gir detaljer om bestillingen din. Du vil se dette på en sikker server-skjerm. Når du plasserer bestillingen, vil du motta en automatisk bekreftelses-e-post.

 

c. Aksept av bestillingen din og fullføringen av kontrakten mellom deg og oss vil finne sted når produktene sendes til deg, med mindre vi har informert deg om at vi ikke aksepterer bestillingen din eller du har kansellert den. Se avsnitt 6 og 7 nedenfor.

 

d. Vi lagrer ikke detaljer om bestillingen din slik at du senere kan få tilgang til dem via denne nettsiden. Vennligst skriv ut disse vilkårene og betingelsene og ordrebekreftelsen for dine egne opptegnelser. Du vil trenge “Ordreferansenummeret” på “Ordrebekreftelsen” for all korrespondanse med oss angående bestillingen din.

 

3.Levering.

 

a. Bestillinger plassert gjennom denne nettsiden vil bli levert til adressene som er oppgitt i bestillingen din eller bestillingsforespørselen din. Hvis det ikke er oppgitt noen leveringskostnad på nettsiden, må du sende en forespørsel. Vi vil kontakte deg med leveringsalternativer og kostnader.

 

b. Leveringskostnaden vises i handlekurven og gjelder varene i handlekurven. Vær sikker på å velge riktig leveringsregion for å fastsette riktig leveringskostnad.

 

c. Leveringstidene er estimater basert på mange års erfaring. Vi tilbyr ikke en garantert leveringstjeneste med nøyaktig tidspunkt. Levering av båter avhenger av størrelsen og vekten, derfor kan leveringstider og priser variere hver gang. Når du fyller ut en kjøpsforespørsel for en båt, må du legge til nøyaktige detaljer om leveringsdestinasjonen i kommentarfeltet. Leveringstidene for fjerntliggende steder vil avhenge av den lokale transportørens evne til å videreformidle varene. Online-bestillinger kan spores på nettet ved å bruke transportørens nettside – sporingsdetaljer vil bli oppgitt. Vi gjør alt vi kan for å levere varene innenfor de estimerte tidsrammene.

 

d. SEASTORM-BÅT AS sender post-/tilbehørsbestillinger over hele verden som registrerte pakker via Postnord. Alle bestillinger vil motta et sporingsnummer som gjør det enkelt for deg å følge kjøpet ditt på www.postnord.no og på det offisielle postnettstedet i destinasjonslandet. Bestillingen din blir sendt til oppgitt adresse, og hvis levering ikke er mulig (avhengig av pakkens størrelse), vil den bli levert til ditt nærmeste postkontor.

 

4.Mottak av varer.

 

a. Varene du har bestilt, vil bli sendt til leveringsadressen som er oppgitt, og vil kreve en signatur fra personen som mottar varene. Det kan være kjøperen eller noen som handler på vegne av kjøperen.

 

b. Før du godtar og signerer for leveringen, må du sjekke at varene er i god stand. Hvis det er synlige tegn på skade, signér som “Mottatt med skade” eller avvis leveransen og si til budet at den skal “Returneres til avsenderen”.

 

5.Betaling.

 

a. Alle bestillinger må være fullt forhåndsbetalt.

b. Prisen du betaler er prisen som vises i nettstedets handlekurv på tidspunktet for bestillingen. Vi forbeholder oss retten til å avslå bestillingen hvis det har skjedd en betydelig feil i prisingen eller en prisøkning i produksjonen eller leveransen uten vår kunnskap. I slike tilfeller vil vi kontakte deg så snart som mulig og gi deg muligheten til å bekrefte bestillingen din til riktig pris eller kansellere bestillingen. Hvis vi ikke klarer å kontakte deg raskt, vil vi ikke behandle bestillingen og prøve å kontakte deg igjen.

 

c. Betaling kan gjøres med kredittkort eller debetkort på nettet eller ved bankoverføring direkte gjennom banken. Ved betaling med kredittkort eller debetkort må du kunne verifisere betalingen gjennom kortutstederens verifiseringssystem. Alle detaljer om betalingskort legges inn på en sikker server levert og drevet av en sertifisert e-handelsleverandør. Alle kort- og personopplysninger krypteres. Ingen ukryptert informasjon lagres på den sikre serveren. SEASTORM-BÅT AS har ikke tilgang til og lagrer derfor ikke betalingsdetaljene dine.

 

d. For internasjonale bestillinger fyller du ut det elektroniske bestillingsskjemaet fullstendig og sender det inn. Vi vil kontakte deg og gi deg den totale kostnaden, inkludert frakt, og sikre din aksept av totalbeløpet.

 

e. Alle priser inkluderer merverdiavgift (hvor det er aktuelt) til gjeldende satser, men ekskluderer leveringskostnader, med mindre noe annet er uttrykkelig angitt. Merverdiavgift vil bli trukket fra på tidspunktet for behandlingen for de områdene som er unntatt merverdiavgift.

 

6.Returpolicy.

 

a. Du må gi SEASTORM-BÅT AS skriftlig beskjed eller kontakte oss via e-post hvis du bestemmer deg for å returnere bestillingen din innen 14 dager etter mottak, og du må fysisk returnere varene innen 28 dager etter mottak.

 

b. Alle returer av produkter som ikke er under garanti (unntatt vår feil ved sending) kan byttes eller få refusjon forutsatt at produktet returneres i den opprinnelige ubrukte tilstanden med uåpnet emballasje og egnet for umiddelbart videresalg. Frakt- eller transportkostnader for retur av produkter som ikke er under garanti, påløper av forbrukeren.

 

7.Avbestillingspolicy.

 

a. Avbestilling av en bestilling for standardprodukter før sending påløper ingen kostnad for forbrukeren.

 

b. Avbestilling av spesiallagde produkter eller produkter som ikke er inkludert i vårt standard utvalg, må varsles uten forsinkelse og helst før slike produkter blir produsert eller laget. Avbestilling etter at produktet er produsert, påløper en restocking-avgift på 30 %, som vil bli trukket fra den spesiallagde produktinnbetalingen.

 

8.Endringer i produktspesifikasjon.

 

a. Produsentspesifikasjoner kan endres uten at vi blir informert. Produktet som leveres, vil alltid være produsentens gjeldende spesifikasjon.

 

b. Når vi får beskjed om at en produktspesifikasjon er utdatert, vil vi oppdatere nettsiden deretter, og eksisterende beholdning av det gamle spesifikasjonen vil bli flyttet til klaring hvis det er hensiktsmessig.

 

c. Alle størrelser og mål er de som er oppgitt av produsentene, og vi forsøker å sikre at de er så nøyaktige som mulig.

 

10.Personvern og personopplysninger.

 

a. Vi vil ikke dele, selge eller overføre noen av dine personopplysninger til andre enheter eller parter med mindre det er nødvendig for å fullføre leveransen. Transportøren vil trenge adresse, kontaktnummer og e-post, eller i eksepsjonelle tilfeller som instruert av Skatteetaten eller politiet.

 

b. Videre vil noen detaljer deles med våre hel-eide søsterselskaper for å tillate et “Kjøp og hent”-kjøp. Vi må kunne videreformidle navnet ditt, kontaktdetaljene og betalingsstatusen for bestillingen din, slik at søsterselskapet kan bekrefte din rett til å betale eventuell restsaldo og hente kjøpet. Hvis en saldo skal betales, kan dette behandles mest sikkert ved å bruke kreditt- eller debetkortets chip- og PIN-funksjon på hentestedet.

 

c. Det kan være nødvendig å oppgi produsenten med navn og kontaktinformasjonen din slik at en reklamasjon kan behandles på riktig måte, men vi vil be om tillatelse før vi videreformidler dine kontaktdetaljer.

 

d. Bestillinger som er plassert online, blir ikke behandlet av oss, men blir behandlet av en sertifisert e-handelsleverandør. SEASTORM-BÅT AS kan ikke holdes ansvarlig for noen svikt i datasikkerheten som kan tilskrives den sertifiserte e-handelsleverandøren.

 

11.Immaterielle rettigheter, bilder, innhold og illustrasjoner.

 

a. SEASTORM-BÅT AS eier eller har lisens til alle immaterielle rettigheter som finnes på nettsiden. All tekst, informasjon, grafikk, grensesnitt, fotografier, video og annet materiale som er tilgjengelig på nettsiden, er beskyttet av opphavsrett, varemerke og andre eiendomsrettighets- og immaterielle rettighetslover.

 

b. Alle illustrasjoner og bilder på denne nettsiden indikerer generelt design, form og funksjon, og er kun veiledende.

 

c. Ingenting i disse vilkårene og betingelsene gir eller er ment å gi noen rett, tittel eller interesse i nettsiden eller noen immaterielle rettigheter som finnes der.

 

12.Informasjonskapselpolicy.

 

a. Denne nettsiden bruker informasjonskapsler, som kan deaktiveres i nettleseren din, noe som igjen kan forstyrre funksjonen til nettsiden. Informasjonskapsler brukes for å lette handlekurvfunksjonen og for analytiske formål.

 

b. Vi tar ikke ansvar for innholdet som vises på nettet ved å følge noen lenke bort fra denne nettsiden.

 

13.Kontrakt.

 

a. SEASTORM-BÅT AS skal ikke holdes ansvarlig for noen forsinkelse eller manglende levering av produkter eller manglende oppfyllelse av noen annen forpliktelse som er spesifisert i disse vilkårene og betingelsene, hvis dette er helt eller delvis forårsaket, enten direkte eller indirekte, av omstendigheter utenfor vår kontroll.

 

b. Disse vilkårene og betingelsene, inkludert dokumentene eller andre kilder som henvises til i disse vilkårene og betingelsene, erstatter alle tidligere representasjoner, forståelser og avtaler mellom deg og SEASTORM-BÅT AS angående bruk av denne nettsiden (inkludert bestilling av produkter) og utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og SEASTORM-BÅT AS angående din bruk av denne nettsiden.

 

14.Forbrukerkontraktsloven 2013.

 

a. Denne loven erstatter reglene om fjernsalg. Disse vilkårene og betingelsene er utformet og skrevet for å sikre at vi overholder kravene.

 

b. Et spesifikt krav er at vilkår og betingelser skal kommuniseres på et holdbart medium. Skriv ut disse vilkårene og betingelsene og behold dem sammen med ordrebekreftelsen.

 

15.E&OE (Unntak for feil og utelatelser).

 

a. Det er gjort alt for å sikre nøyaktigheten av informasjonen som er gitt på denne nettsiden, og den oppdateres kontinuerlig når produkter og priser oppdateres. Hvis en feil eller utelatelse blir oppdaget under kjøpsprosessen eller på noe annet tidspunkt, kan verken selgeren eller kjøperen tvinges til å inngå en unøyaktig kontrakt.

 

  1. Kontaktinformasjon.

SEASTORM-BÅT AS

www.seastorm.no

Telefon. +47 46637106

info@seastorm.no

 

17. Company Details.

SEASTORM-BÅT AS

Org nr 931 806 513

MVA ID: NO931806513